Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Greengain newsletter #3
Červen 2016
Příležitost pro Evropu: biomasa z údržby veřejné zeleně
Projekt greenGain

GreenGain je tříletý evropský projekt spuštěný v roce 2015, který hledá cesty jak zvýšit energetické využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně.

Projektové zprávy

Projektové setkání v Zaragoze

Partneři projektu greenGain uspořádali ve dnech 3. – 6. května 2016 již čtvrté projektové setkání, tentokrát ve španělské Zaragoze. Setkalo se zde celé konsorcium, partneři shrnuli dosud realizované úkoly a plánovali aktivity, které se uskuteční v druhé polovině projektu.

Představení INFORMAČNÍ PLATFORMY greenGain.eu

INFORMAČNÍ PLATFORMA greenGain.eu poskytuje informace o biomase z údržby veřejné zeleně, zejména o možnostech energetického využití této biomasy. Partneři projektu greenGain spustili začátkem roku 2016 webovou stránku, na které shromažďují informace o potenciálu biomasy z údržby veřejné zeleně, a širších ekonomických a společenských souvislostech jejího využití jako obnovitelného zdroje energie v členských zemích Evropské unie.

Konference a workshop projektu greenGain v Dolním Sasku, 21. – 22. 10. 2016

V rámci projektu greenGain Vás srdečně zveme na konferenci a workshop zaměřený na biomasu z údržby veřejné zeleně s ohledem na její možné využití pro výrobu obnovitelné energie. Akce se uskuteční 21. – 22. října 2016 v městečku Soltau v Dolním Sasku v Německu. Prezentace a diskuze budou druhý den doplněny návštěvou společnosti Raiffeisen Agil, a také volným vstupem na veletrh ,,Topíme dřevem” (Heizen mit Holz), který probíhá poblíž Hannoveru.

Přehled typů biomasy z údržby zeleně s ohledem na energetické využití

Biomasa z údržby veřejné zeleně v Evropě se v energetice příliš nevyužívá. Jde přitom o vedlejší produkt pravidelné péče o zeleň, jehož využití je intuitivně v souladu s principy udržitelnosti. Abychom podpořili efektivní využití biomasy, musíme přezkoumat dosud nashromážděná data o potenciálu, typech a možných technologií využití takto vznikající biomasy. S ohledem na tuto potřebu byla vytvořena “Zpráva o výskytu a energetickém použití biomasy z přeměny krajiny a údržby veřejné zeleně v Evropě a nejlepší praxe”. Následující článek shrnuje tuto zprávu, kterou si můžete v úplnosti stáhnout v anglickém jazyce na INFORMAČNÍ PLATFORMĚ greenGaine.eu.

Technologie pro využití energie z biomasy z údržby veřejné zeleně

K využití energie z biomasy z údržby veřejné zeleně slouží několik různých technologií. Nicméně samotné využití energie z této biomasy je stále spíše výjimečné. Přehled různých způsobů, pro výrobu energie z biomasy, včetně vyspělosti těchto technologií, nabízí zpráva Obnovitelné zdroje energie a zmírnění klimatické změny, kterou vydal IPCC v roce 2012, nebo zpráva Biomasa při využití tepla a elektřiny Mezinárodní energetické agentury (IEA) z roku 2015.

Partneři & kontakty

FNR - The Agency for Renewable Resources
Christiane Volkmann, koordinátor projektu,
hlavní partner, c.volkmann@fnr.de
www.fnr.de

COALS - Chamber of Agriculture Lower Saxony
Aline Clalüna, projektový manažer
aline.claluena@lwk-niedersachsen.de
www.lwk-niedersachsen.de

SYNCOM Research and Development Consulting GmbH
Kathrin Ludewig, projektový manažer
k.ludewig@syn-com.com
www.syn-com.com

CIRCE - Research Centre for Energy Resources and Consumption
Daniel García, projektový manažer
daniel.garcia@fcirce.es
www.fcirce.es

OMEZYMA - Local Action Group Bajo Aragón-Matarraña
Joaquin Lorenzo, projektový manažer
joaquin@omezyma.es
www.omezyma.es

CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Jan Doležal, projektový manažer
dolezal@biom.cz
www.czbiom.cz

SOGESCA
Federico De Filippi, poradce
f.defilippi@sogesca.it
www.SOGESCA.it

CM ACT - Comunità Montana – Associazione dei Comuni “Trasimeno – medio Tevere”
Louis Montagnoli,
manažer plánování a projektů
lmontagnoli@cmtrasimeno.it
www.montitrasimeno.umbria.itTento projekt je financován z programu EU Horizon 2020 pro výzkum a inovace a je registrován pod číslem grantu No 646443.

Autor přebírá plnou zodpovědnost za tyto stránky. Evropská Unie není odpovědná za jakékoliv informace, které jsou zde publikovány.