Projektové zprávy

6. 12. 2017
EU

Obchodní poznatky pro valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně

Byly prozkoumány obchodní modely, které ukazují přístup greengainu k výrobě energie z biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně. Tyto modely pokrývají různé segmenty hodnotového řetězce od nákupu biomasy, modernizace, obchodování až po použití této biomasy jako suroviny pro výrobu bioenergie. První obchodní model se zabývá obchodními příležitostmi produkce dřevní štěpky...

3. 12. 2017
Itálie

Založení Logistického a obchodního centra pro biomasu v modelovém regionu Trasimeno

Během projektu greenGain vznikl nápad rozvíjet hodnotový řetězec pomocí instalovaných Logistických a obchodních center pro biomasu (Biomass Logistic and Trade Centres – BLTC) v ohniskových bodech výroby, ve kterých lze zpracováním a tříděním vytvářet přidanou hodnotu kvalitě biomasy z údržby veřejné zeleně a současně tak spotřebiteli zabezpečit dodávky této suroviny....

1. 12. 2017
EU

Doporučení týkající se politiky a praktické pokyny pro zvýšení tržní spotřeby biomasy z údržby veřejné zeleně (LCMW)

Hlavním cílem projektu greenGain bylo posílit energetické využití regionální a lokální biomasy z údržby veřejné zeleně a krajinných prvků, v souladu s veřejným zájmem. Záměrem a nejdůležitějšími výstupy projektu jsou pokyny a doporučení pro zainteresované aktéry v EU, které shrnují znalosti z praktického a politického hlediska. Příručka má poskytovat know-how...