23. 9. 2015
Itálie

Druhé projektové setkání partnerů greenGain v Magione

Druhé projektové setkání projektu greenGain se uskutečnilo v Magione (Perugia, Itálie), zasazeném do krásné krajiny u jezera Trasimeno a údolí Tiber od 4. do 5. června 2015. Setkání bylo organizováno regionálním parnerem Comunità Montana-Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere za podpory technického partnera SOGESCA.

SOGESCA

První den interního setkání technických a regionálních partnerů byl věnován plánování, technické a administrativní diskuzi o realizaci projektu, druhý den potom návštěvám zajímavých lokalit:

Centro Ricerca per le Biomasse (CRB – Biomass Research Centre) na Univerzitě v Perugii, které je důležitým referenčním centrem národní úrovně pro výzkum biopaliv a energetické biomasy, bylo první návštívenou lokalitou. Po úvodu ředitele dr. Cotany byly prezentovány výzkumné činnosti centra a laboratoře eng. Cavalagliem.

Druhým návštěvním místem bylo Torgiano, vinný sklep Lungarotti se zařízením na LCMW biomasu z prořezků vinice, ze kterého je vzniklé teplo a chlazení využíváno při zpracování vína. Tento projekt využívající LCMW biomasu a konverzní systém byl navržen ve spolupráci s CRB.

Třetí návštěva se uskutečnila v Trevi. na farmě Agroenergia Pietrarossa. Farma je příkladem energeticky a materiálově uzavřeného kruhu: počínájící hospodářskými zvířaty produkujícími mléko, přes produkci elektřiny a tepla z bioplynu z kejdy a hnoje, až po kompostárnu produkující hnojivo z digestátu a další produkty farmy.

Autoři: Gianfranco Lazzarin, Paolo Burini

Zpět na všechny zprávy