23. 9. 2015
Německo

Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku

Je pravidlem, že dřevo pocházející z údržby veřejné zeleně, se skládá i z keřů drobnějších rozměrů. Zpracování takové biomasy na dřevní štěpku je ideální, díky možnosti následného využití štěpky jako paliva v kotlích s mechanickým automatickým plněním. Štěpkovače jsou dostupné v různých velikostech a konstrukčních typech.

Disc-chipper to attach on tractors

Diskový štěpkovač tažený traktorem

Oproti malým elektricky poháněným zahradním štěpkovačům jsou používány  zavěšené nebo přívěsné agregáty nebo agregáty na vlastním podvozku připojené za traktory, jaké jsou používány v zemědělství a lesnictví. Mezi štěpkovače na návěsech patří lesnický stroj se samostatným pohonem nebo se samohybnou sekací jednotkou.Vestavěné stroje jsou poháněny benzínovým motorem tažného vozidla nebo pomocným motorem.  Lze pozorovat, že velké štepkovače se stávají v současné době trendem. V Evropě jsou ve výrobě tři konstrukční typy štěpkovačů: diskový štěpkovač, bubnový štěpkovač a šroubový štěpkovač.

Flywheel with chipping knife of a disc-chipper

Rotor se sekacím nožem diskového štěpkovače

Diskové štěpkovače pracují s 2 – 4 sekacími noži, které jsou zakotveny na těžkém a stabilním rotoru. V závislosti na velikosti a síle stroje, rozměry rotoru se pohybují v průměru od 600 do 1400 mm. Čepele na zadní straně rotoru urychlují pohyb štěpky směrem nahoru a unáší je do výfuku. Díky vysoké oscilační hmotnosti, je u diskových štěpkovačů potřeba méně energie než k ovládání bubnových štěpkovačů a jsou tedy často řízeny zemědělskými nebo lesnickými traktory.

Bubnové štěpkovače mají 2 – 20 sekacích nožů, které jsou ukotveny na rotačním bubnu a jejich rozměry se pohybují od 450 do 1120 mm. Ve srovnání s diskovými štěpkovači mají bubnové štěpkovače relativně malou oscilační váhu, a tak je zapotřebí použít motor s vyšším výkonem. Vstup dávkování je přizpůsoben velikosti bubnu.  Dmychadlo za bubnem dopravuje štěpku do ejektoru. Hydraulicky poháněné dávkovače diskových a bubnových štěpkovačů jsou výhodné i pro menší zařízení.  Větší stroje jsou často vybaveny vkládacím stolem a přídavnými vtahovacími pásy a řetězy nebo bubny.

Šroubové štěpkovače pracují šroubem s vzrůstajícím průřezem. Jejich struktura je jednoduchá a díky samovolnému posouvání materiálu do stroje není potřeba pohon dávkovače. Velikost štěpky (60 – 80 mm) je neměnná. Výhoda štěpkovače spočívá v malém množství jemného materiálu vznikajícího při štěpkovacím procesu, a to i při použití materiálu s velkým množstvím kůry z údržby veřejné zeleně nebo z plantáží rychle rostoucích dřevin.

Drum-chipper with infeed-table and hydraulic forced infeed

Bubnový štěpkovač s podávacím stolem a hydraulickým plněním

View into the grinding device of a screw-chipper

Pohled do brousícího zařízení šroubového štěpkovače

Transport štěpky ve stroji do všech směrů má na starosti ve většině štěpkovacích zařízení otočný výfuk. Dávkování materiálu je ručně prováděno většinou u malých diskových nebo šroubových štěpkovačů a v případě vestavěných nebo připojených agregátů velkých bubnových štěpkovačů.

Typ RH 25 od Jordanu a diskový štěpkovač od Jensenu lze různě kombinovat tak, aby byl odstraněn i zbývající materiál ze země. Stejně tak tzv. ,,pick-up” a jeho robustnější varianta se dvěma vertikálními bubny montovanými vpředu na štěpkovači, jsou používány k odklízení posklizňových (stonkových) zbytků ze zemědělství, sena a slámy. Tyto různé pick-upy lze vyměnit během 30 minut.

Je velmi důležité používat ostré nože, sítové koše a optimalizované nastavení při zpracování materiálu z údržby veřejné zeleně v případě, že obsahuje jemné větve a kůru. Tím lze předejít vzniku příliš drobných, nebo příliš velkých kusů štěpky.

V německých regionech, které jsou součástí projektu greenGain (obce Friesland a Rotenburg – Wümme), používají ke zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně převážně bubnové štěpkovače.

Jordan RH 25 mit Trommeleinzug zur Aufnahme von Stämmen von bis zu 250 mm Durchmesser

Jordan RH 25, diskový štěpkovač s „pick-upem“ na sběr odřezků z ovocných stromů (zde olivy)

Verarbeitung von Landschaftspflegematerial aus Wallhecken mit einem Trommelhacker in der Region Friesland

Zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně z břehů pomocí bubnového štěpkovače ve Frieslandu

 

 

 

 

 

 

Autor: Carsten Brüggemann

Zpět na všechny zprávy