5. 1. 2016
Česká republika

První seminář projektu greenGain v České republice

V krásné přírodě Žďárských vrchů na Vysočině se 25. listopadu 2015 konal první seminář projektu greenGain. Seminář uspořádalo CZ Biom – České sdružení pro biomasu, jako součást 20. ročníku konference Biomasa, bioplyn & energetika 2015, za účasti členů spolku a dalších expertů i veřejnosti. Seminář greenGain se skládal ze čtyř prezentací, které se věnovaly různým aspektům využívání biomasy z údržby veřejné zeleně. Poté měli účastníci možnost navštívit blízkou bioplynovou stanici ve Žďáru nad Sázavou, která mimo jiné zpracovává také biomasu pocházející z údržby veřejné zeleně. 

Obrázek 1: Účastníci semináře greenGain v Milovech.

Obrázek 1: Účastníci semináře greenGain v Milovech.

Blok přednášek otevřel Jan Doležal, projektový manažer sdružení CZ Biom, který představil projekt greenGain, jeho cíle, aktivity a také výhody energetického využívání biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně (v angličtině projekt zvolil označení landscape conservation and maitenance work, zkráceně LCMW). První prezentaci vedl Adam Moravec z CZ Biom, který účastníky konference seznámil s politikou a legislativou vymezující nakládání s biologicky rozložitelným odpadem včetně biomasy z veřejné zeleně v České republice, na úrovni měst a obcí.

Obrázek 2: Účastníci semináře greenGain v Milovech. 

Obrázek 2: Účastníci semináře greenGain v Milovech.

V následující přednášce Iva Zeroníková, inženýrka odpadového hospodářství společnosti ODAS, představila důvody vzniku bioplynové stanice ve Ždáru nad Sázavou. Bioplynovou stanici firma ODAS vybudovala v roce 2010 s cílem spojit své dřívější technologie s možností zpracovávat také biologicky rozložitelný odpad, včetně biomasy z veřejné zeleně. Odpoledne po skončení semináře se konala exkurze do areálu bioplynové stanice firmy a účastnící konference tak měli možnost nahlédnout přímo do jejího provozu (viz níže).

Během třetí prezentace představil Miroslav Herout z organizace PRO-ODPAD zkušenosti se zpracováním biomasy (nejen) z veřejné zeleně pomocí kompostování v modelovém regionu Vltavotýnsko. Kompostárna Jarošovice úspěšně kompostuje široké spektrum biologicky rozložitelných odpadů na území jižních Čech. Kompostárna je velmi dobrým příkladem zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně. Miroslav Herout v prezentaci uvedl i další vhodné a ověřené způsoby zpracování této biomasy s ohledem na různorodost materiálu a možnosti případného energetického využití.

Poslední přednáška byla zaměřena na technologie, které dokáží zpracovat nejrůznější druhy biomasy, od drtičů, štěpkovačů, až po překopávače kompostu. Blok vedl Jakub Vaňásek ze společnosti Malcom CZ, která se specializuje na prodej těchto technologií a vybavení na českém a nově i slovenském trhu.

Seminář v Milovech vytvořil příležitost diskutovat o nejrůznějších problémech týkajících se využívání biomasy z veřejné zeleně, o politice a legislativním rámci jejího zpracování, představil příklady konkrétních technologií zpracování a možnosti využívání tohoto zdroje biomasy. V neposlední řadě seminář poprvé představil projekt greenGain širšímu publiku a potenciálním partnerům.

Exkurze na bioplynovou stanici ve Ždáru nad Sázavou

Obrázek 3: Areál bioplynové stanice ve Ždáru nad Sázavou. 

Obrázek 3: Areál bioplynové stanice ve Ždáru nad Sázavou.

Po skončení semináře měli účastníci možnost navštívit bioplynovou stanici společnosti ODAS ve Žďáru nad Sázavou. Přibližně dvacet zájemců přivítal provozovatel stanice a bylo jim umožněno nahlédnout do jednotlivých budov areálu a vidět tak jednotlivé technologie.

Bioplynová stanice byla postavena v roce 2010, primárně jako zařízení na zpracování odpadu. Stanice produkuje bioplyn pomocí suché fermentace a zpracovává 13,000 až 18,000 tun biologicky

rozložitelného odpadu ročně. Instalovaná kapacita kogenerační jednotky je 600 kWh. Je zde možné zpracovávat širokou škálu biologicky rozložitelných materiálů, od zbytků potravin pocházejících z jídelen a supermarketů po odpady ze zemědělské produkce.

V souvislosti s cíli projektu greenGain je tato bioplynová stanice velmi zajímavým příkladem, protože je zde zpracovávána také biomasa pocházející z údržby veřejné zeleně, jako jsou parky, komunikace či vodní toky. Bioplynová stanice také využívá jako zdroj biomasy vytříděný biologicky rozložitelný komunální odpad ze Žďáru nad Sázavou a okolních obcí. Vyprodukovaná energie (elektřina a teplo) je poté využita prostřednictvím sousedící společnosti ŽĎAS (železárny a strojírny), ať již přímo ve vlastní výrobě nebo dalšími odběrateli.

Rovněž v průběhu exkurze byl prostor k diskuzi účastníků na téma biologicky rozložitelných odpadů, a to nejen biomasy z veřejné zeleně: ohledně technologií, legislativy, ekonomiky a organizačních aspektů provozu podobných zařízení. Návštěva bioplynové stanice byla velmi přínosná vzhledem k získaným informacím, ale i díky praktickým znalostem sdílených mezi účastníky.

Obrázek 4: Diskuze o provozu bioplynové stanice a odpadovém hospodářství ve Ždáru nad Sázavou. 

Obrázek 4: Diskuze o provozu bioplynové stanice a odpadovém hospodářství ve Ždáru nad Sázavou.

Obrázek 5: Společnost rozšiřuje provoz bioplynové stanice. 

Obrázek 5: Společnost rozšiřuje provoz bioplynové stanice.

 

 

 

 

 

Autor: Julie Jeřábková, Vojtěch Mráz

 

 

 

 

 

Zpět na všechny zprávy