29. 5. 2016
Španělsko

Projektové setkání v Zaragoze

Partneři projektu greenGain uspořádali ve dnech 3. – 6. května 2016 již čtvrté projektové setkání, tentokrát ve španělské Zaragoze. Setkalo se zde celé konsorcium, partneři shrnuli dosud realizované úkoly a plánovali aktivity, které se uskuteční v druhé polovině projektu.

greenGain-newsletter-3-article-1-zaragoza-pic-1

Obrázek: Partneři projektu greenGain v regionu Bajo Aragón, květen 2016 (fotografie Joaquín Lorenzo)

Setkání se uskutečnilo v Zaragoze, v prostorách španělských partnerů CIRCE. Jeho cílem bylo shrnout projekt a dosud vykonané úkoly a věnovat se nejurgentnějším tématům. Účastníci diskutovali hlavně současný stav Informační platformy greenGain.eu. Tato platforma poskytuje veřejnosti informace o využití biomasy z údržby veřejné zeleně, jako jsou např. příklady dobré praxe a úspěšné technologie, relevantní články a seznam společností a odborníků působících  v tomto oboru.

Partneři projektu také diskutovali plány na pilotní testování, které bude uskutečněno v Německu, České republice, Itálii a Španělsku.  Za tímto účelem partneři navštívili španělské pilotní regiony, Bajo Aragón a Matarraña.  Regionální Rady a několik místních aktérů (např. zemědělci, představitelé místní podnikatelské sféry, a také president městské rady Bajo Aragón) představilo, čemu se v rámci projektu věnují.

Partneři projektu navštívili dvě společnosti, které se věnují lesnictví, výrobě pelet a dřevní štěpky, nebo provozování bioplynové stanice. Organizace OMEZYMA, regionální partner projektu greenGain, která koordinuje aktivity ve španělských modelových regionech, představila během zorganizované návštěvy ostatním účastníkům dva příklady z praxe, které budou testovány začátkem podzimu 2016, až do jara 2017. Prvním byla problematika údržby zeleně v krajině v souvislosti s protipožárními opatřeními, druhým pak obnova již neobdělávané a pomalu mizící zemědělské půdy v důsledku zarůstání vegetací. Opatření vedou mimo jiné k podpoře místního zemědělství, tvorbě pracovních příležitostí pro mladé zemědělce a pastevce, a taktéž k udržení obyvatelstva v zemědělských oblastech.

Ke konci dne po výměně názorů a myšlenek, byl pro partnery a místní aktéry uspořádán společný oběd.  Během setkání byli zástupci místních regionů, obcí a společností vyzváni, aby se zúčastnili konference projektu greenGain, která se bude konat v Soltau (Dolní Sasko, Německo) ve dnech 21. a 22. října 2016, a navštívili též veletrh Heizen mit Holz (Vytápění dřevem). Pozvání vzbudilo velký ohlas a zájem o předávání svých zkušeností s biomasou (zvláště s biomasou pocházející z údržby veřejné zeleně).

Autor: Eduardo Cembrano

Zpět na všechny zprávy