26. 12. 2016
Německo

Společnost Raiffeisen Agil & veletrh „Vytápění dřevem“: Nové technologie předvedené v Německu

Závěrem národního workshopu v Soltau (Německo), který je popsán ve třetím článku tohoto newsletteru, byla 22. října 2016 navštívena společnost Raiffeisen Agil v Leese a veletrh „Vytápění dřevem“ ve Fuhrbergu. Exkurze se zúčastnilo celkem 28 návštěvníků z Německa, Španělska, Itálie, České republiky, Belgie a Nizozemska.

Společnost Raiffeisen Agil v Leese je jedním z průkopníků v oblasti bioenergie a dnes produkuje takové množství energie z dřevní štěpky a bioplynu, které stačí k pokrytí spotřeby 15 firem a jejich 120 zaměstnanců. Právě Raiffeisen Agil je jedním z největších dodavatelů obnovitelné energie, jako je energie z dřevní štěpky, v severním Německu.

Za doprovodu manažerky, paní Ronnenberg, a hlavního technika, pana Bartelse, bylo navštíveno to nejpodstatnější z areálu firmy, která stojí na prostoru velkém 63 ha (bývalé vojenské základně). Jako první byla představena sušárna na dřevní štěpku. Sušící kontejner, která je napájen proudem a vytápěn pomocí odpadního tepla z blízké bioplynové stanice,  zpracovává 3 – 5 m3 dřevní štěpky za hodinu a splňuje tak vysoké standardy kvality (G30 / W20, 20% vlhkost). Společnost prodá celkem 8000 tun této dřevní štěpky ročně. Navíc po odstranění dřeva, které je obsažené v materiálu (dosud nekompostovaném) a jeho následným rozdrcením, lze získat dřevní biomasu nižší kvality. Bez další úpravy ji lze prodávat velkým elektrárnám, které jsou tuto biomasu schopné přímo spalovat ve svých kotlích.

Odpadní dřevo je třetím typem dřevních surovin, které společnost zpracovává k energetickému využití. Dle německého zákona se odpadní dřevo řadí do čtyř kategorií, podle stupně kontaminace, které jsou definovány od nelakovaných EURO pelet až po drážní kolejové pražce. Po odstranění kovových součástek, nejčastěji hřebíků, je možné dřevo z první kategorie použít jako zdroj energie.  Raiffeisen Agil prodá ročně okolo 8000 tun tohoto typu recyklovaného energetického dřeva.

Obrázek 1: Celkem 28 účastníků workshopu greenGain navštívilo zázemí společnosti (foto: Jan Dolezal).

Obrázek 1: Celkem 28 účastníků workshopu greenGain navštívilo zázemí společnosti (foto: Jan Dolezal).

Obrázek 2: Raiffeisen Agil produkuje k energetickým účelům tři různé typy dřevní biomasy (foto: Jan Dolezal).

Obrázek 2: Raiffeisen Agil produkuje k energetickým účelům tři různé typy dřevní biomasy (foto: Jan Dolezal).

V druhé části exkurzí byl navštíven veletrh ,,Vytápění dřevem” ve Fuhrbergu. Tato událost je pořádána každé dva roky a okolo 100 nejrůznějších firem zde prezentuje nejnovější technologie z oblasti obnovitelných zdrojů. Během prohlídky vedené organizátorkou Carsten Brüggemann, byla prezentována zařízení na úpravu palivového dřeva a různé stroje na štěpkování, které lze k tomuto účelu využívat. Následovala přehlídka široké škály možností spalování, od krbů přes dlouho-vyhřívací kotle až po automatické spalovací kotle na dřevěné pelety a štěpku.

Obrázek 3: Prohlídka veletrhu ,,Vytápění dřevem” s organizátorkou Carsten Brüggemann (foto: Aline Clalüna).

Obrázek 3: Prohlídka veletrhu ,,Vytápění dřevem” s organizátorkou Carsten Brüggemann (foto: Aline Clalüna).

Obrázek 4: Ukázka různých technologií produkce, zpracování a využití energetického dřeva ve Fuhrbergu (foto: Carsten Brüggemann).

Obrázek 4: Ukázka různých technologií produkce, zpracování a využití energetického dřeva ve Fuhrbergu (foto: Carsten Brüggemann).

Listí, jehličí, kůra, nabalený humus a písčité částice tvoří prachovou složku dřevní štěpky, která může vést k vysokoprašným emisím. To je případ materiálu biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně. Stacionárním nebo mobilním sítováním lze tyto frakce významně redukovat. Kromě systémů kontejnerových sušáren na dřevní štěpku, tak byly předvedeny v akci i hvězdicové separátory a bubnová síta.

Obrázek 5: Mobilní bubnové síto od firmy Terra Select třídí dřevní štěpku na velikostní frakce (foto: Carsten Brüggemann).

Obrázek 5: Mobilní bubnové síto od firmy Terra Select třídí dřevní štěpku na velikostní frakce (foto: Carsten Brüggemann).

Obrázek 6: Prezentace projektu greenGain na veletrhu (foto: Aline Clalüna).

Obrázek 6: Prezentace projektu greenGain na veletrhu (foto: Aline Clalüna).

Autoři: Aline Clalüna, Carsten Brüggemann

Zpět na všechny zprávy