27. 12. 2016
EU

Rozhovory se zainteresovanými stranami projektu greenGain: doporučení pro související politiku a rozvoj podnikání

Právo, politiku, finanční a správní rámce energetického využití obnovitelných zdrojů z biomasy LCMW analyzovalo v rozhovorech s partnery projektu 31 expertů: výsledky adresují aktérům zákonodárství i rozvoje podnikání. 

V pracovním balíčku WP6 ,,Politika, finance, státní a veřejná správa” byly vedeny rozhovory s 31 aktéry ze všech jmenovaných sfér, aby byly získány teoretické i praktické informace o politice, financování, veřejné správě i veřejném zájmu, stěžejní pro projekty zaměřené na rozšíření využití biomasy, se zájmem sestavit tak podrobná doporučení pro finální Strategický dokument (D6.4). Výsledky budou spolu s výstupy studia literatury diskutovány jako podklady pro validaci biomasy LCMW v rámci pracovní skupiny (Stakeholders Working Groups – SWG).

Obrázek 1: Koncept hodnocení práva, politiky, financí a věci veřejné správy související s biomasou LCMW projektem greenGain.

Obrázek 1: Koncept hodnocení práva, politiky, financí a věci veřejné správy související s biomasou LCMW projektem greenGain.

Rozhovory se skládaly ze dvou indikačních částí:

Indikace užitečné pro poskytnutí doporučení v rámci politiky obousměrného plánování (top-down), s ohledem na prvky, které nejsou pod kontrolou aktérů dodavatelského řetězce a lze je tak pouze nepřímo ovlivnit. Byly identifikovány čtyři tematické oblasti:

 • Podněty:
  • Podpora na národní úrovni by měla být zaměřena na rozvoj technologií menších měřítek
  • Dotace by měly být zaměřeny na podporu využití biomasy velkými spotřebiteli
  • Certifikace by měla být poskytována na všech úrovních
 • Právní regulace:
  • Nutnost vypracovat jasně definovaný právní rámec a legislativu
  • Potřeba pevných jasných standardů definujících odpady a odpadní produkty na úrovni EU
  • Potřeba jasných pravidel a informací o důležitosti údržby biomasy LCMW v souvislosti s ochranou přírody a krajiny, které by měly být poskytovány široké veřejnosti
  • Obnovitelné zdroje energie by měly být součástí odpadového hospodářství
  • Společnosti by měly být povinny produkovat / odebírat určité procento obnovitelné energie, kterou spotřebují
  • Měl by být stanoven počet komínů na plochu / region
 • Podpora místních autorit:
  • Národní a regionální podpora pilotních projektů a konzultačních služeb by měla být zajišťována místními autoritami
 • Znalosti a akceptace veřejností:
  • Jasné informace o dotační politice a cenách elektřiny (jak jsou zdroje vypláceny)
  • Veřejná slyšení by měla být od určité kapacity elektráren povinná

Výsledky jsou užitečné pro rozvoj efektivního obchodního modelu prostřednictvím obousměrného plánování (top-down), díky prvkům, které jsou kontrolovány nebo přímo řízeny subjekty dodavatelského řetězce, a které představují možnost přímého využití v modelových regionech. Byly identifikovány tři tematické oblasti:

 • Obchodní rozvoj:
  • Bezpečnost dodávek je základní podmínkou. Dále jsou doporučeny dlouhodobě ustanovené smlouvy a sdružování zdrojů a dodavatelů biomasy
  • Při posuzování potenciální produkce v lokalitě je potřeba brát v úvahu výtěžnost redukující faktory (viz také další článek tohoto newsletteru o hodnocení biomasy projektem greenGain)
  • Kvalita a jednotnost: Měly by být zaručeny srovnatelné a konzistentní vlastnosti biomasy LCMW
  • Komplementarita biomasy LCMW: získávání energie pouze z biomasy LCMW může být jen zřídka dostačující jako hlavní činnost pro firmy / logistické platformy / konverzní závody
  • Certifikace je doporučována v jakémkoliv rozsahu
  • Uzavření cyklu: uspokojení poptávky i nabídky na místní úrovni
 • Státní správa:
  • Chod dodavatelského / hodnotového řetězce musí být zajištěn, společně s vyjmenováním aktérů a zázemí ve všech krocích cesty odvětvím, a to před provedením investic
  • Logistické platformy: skladování, výběr a sklízení ploch ke stanovení přidané hodnoty biomasy
  • Potřeba překonat fragmentaci vlastnictví a přístupových práv
  • Potřeba podpořit místní iniciativy (například pakty spolupráce, investiční a nákupní skupiny)
 • Přijetí ze strany veřejnosti:
  • Zmírňující a kompenzační opatření by měla být elektrárnami připravována automaticky
  • Energetické workshopy a veřejná slyšení
  • Místní zainteresované strany by měly být pozvány k návštěvě těchto elektráren, aby tak mohly lépe porozumět procesům a vlivům výroby
  • Mělo by být provedeno a následně zveřejněno (publikace ekonomických, ekologických a sociálních dopadů) posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessments-LCA) biomasyLCMW

Autor: Federico De Filippi , SOGESCA

Zpět na všechny zprávy