26. 6. 2017
Španělsko

Serra, biomasa, energie a zaměstnanost

Serra je malé horské městečko se třemi tisíci obyvateli, ležící v provincii Valencie na španělském pobřeží Středozemního moře. Město se rozkládá na 5 730 hektarech, přičemž 95 % tohoto území se nachází v přírodním parku Sierra Calderona a 85 % obce pokrývají lesy. Obec Serra před osmi lety vsadila na environmentální kartu a vytvořila projekt na využití zeleně z údržby místních zahrad jako paliva pro 35 kW kotel na pevnou biomasu vytápějící obecní školku.

Foto 1: Juanjo Mayans představuje projekt v obci Serra

Foto 1: Juanjo Mayans představuje projekt v obci Serra

V současné době je obec Serra schopna vyprodukovat 800 tun vysoce kvalitních dřevěných pelet, jejichž surový materiál pochází z udržitelných lesnických prací, zemědělství a odpadu ze zahrad. V prvním roce průmyslové produkce plánujeme vyprodukovat 300 tun pelet. Část těchto pelet je využívána k vytápění obecních budov, o celkovém výkonu kotlů na pevnou biomasu 250 kW, zbytek je prodán za tržní cenu, případně o něco levněji sousedním obcím. Projekt byl úspěšný, jak naznačují i následující údaje.

  • Roční průměrné úspory v nakládání s biologicky rozložitelnými dopady: 25 000 €
  • Roční průměrné úspory za elektřinu: 22 000 €
  • Celková produkce pelet v prvním roce: 300 tun
  • Celková roční kapacita produkce pelet: 800 – 1 000 tun
  • Celková roční úspora emisí CO2: 350 tun
  • Území lépe chráněné před požáry díky preventivním lesnickým opatřením: 130 ha
  • Pracovní příležitosti v peletárně a při získávání dřevní biomasy: 5 pracovních míst

S určitou dávkou hrdosti můžeme říci, že náš projekt na využití energie z biomasy šetří ekonomiku obce, ale má také pozitivní vliv na ochranu životního prostředí, snižování znečištění a vytváření pracovních míst ve venkovském regionu sužovaném nezaměstnaností a odchodem lidí do měst.

Náš projekt si získal pozornost na národní i mezinárodní úrovni, a byl zmíněn Evropskou Komisí jako ukázkový příklad „bio-ekonomiky“. Nyní pracujeme na uzavření ekonomického kruhu, založeném na opětovném využití zeleného opadu jako energie, který by se podílel na vytvoření finanční rezervy a současně by poskytl nové pracovní příležitosti. To by mělo umožnit ochranu většího území před lesními požáry ohrožujícími místní přírodní dědictví, a také další přísun lesnického a zemědělského odpadu. Slibujeme si od toho, mimo jiné, větší rozvoj turismu v regionu, což by pomohlo dále rozšířit okruh pracovních příležitostí a přispět tak k dalšímu společenskému i hospodářskému rozvoji regionu.

Autor: Juanjo Mayans, obec Serra

Zpět na všechny zprávy