3. 7. 2017
EU

Projekt greenGain na 25. ročníku konference EUBCE ve Stockholmu

Partneři projektu FNR a SYNCOM z Německa reprezentovali greenGain na 25. ročníku Evropské konference a výstavě zaměřené na biomasu (European Biomass Conference & Exhibition, EUBCE) ve Stockholmu, která probíhala od 12. do 15. června 2017. Mini Bajaj z organizace SYNCOM přednášela o příležitostech a výzvách energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně (landscape conservation and maintenance work, LCMW). Konference se zúčastnilo 1537 delegátů ze 70 zemí. Více než 850 ústních a vizuálních prezentací se věnovalo tématům napříč hodnotovým řetězcem nejrůznějších využití biomasy. Konferenci navíc doplnil dvojí doprovodný program a pět pracovních dílen.

Společné výzkumné středisko při Evropské komisi v tomto roce od 12. do 15. června zorganizovalo ve Stockholmu 25. Evropskou konferenci a výstavu zaměřenou na biomasu (EUBCE). Byla pozvána široká odborná veřejnost, aby diskutovala politiku, současný rozvoj odvětví, stejně jako inovativní uplatnění biomasy v průmyslu a akademickém výzkumu. Společnost FNR, která je koordinátorem projektu greenGain, byla jednou z organizací podporujících EUBCE. U svého stánku ve výstavních prostorách, byly po celou dobu konání konference k dispozici informační materiály projektu greenGain (a dalších projektů a aktivit této agentury).

Více než 850 prezentací a projekcí zahrnulo celý hodnotový řetězec získávání a využívání biomasy. Mini Bajaj, zástupkyně konzultační společnosti SYNCOM, ústně představila projekt greenGain v sekci zaměřené na průmysl v příspěvku “Optimalizace systémů a metod produkce a dodávek biomasy“. Ve své prezentaci popsala příležitosti a výzvy v oblasti biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně a jednotlivé typy energetického využití s ohledem na množství produkované biomasy (v návaznosti na výzkum v rámci projektu greenGain, D4.2). Po prezentaci následovala krátká diskuze nad metodami zpracování biomasy z údržby zeleně k energetickým účelům na lokální úrovni. Možnost využívat potenciál této biomasy na národní a evropské úrovni katalytickou pyrolýzou vzbudilo zájem především účastníků ze Španělska, díky vysokému potenciálu jejich biomasy v regionu a existujícím biorafineriím na jihu země. Další prezentace v sekci zhodnotila návrh stroje na sekání a předúpravu trávy v sadech a vinicích v Itálii, což také souvisí s hodnotovým řetězcem posuzovaným v rámci projektu greenGain.

Jeden ze zajímavých přednáškových bloků, kterých se zástupkyně SYNCOM zúčastnila, byl zaměřen na téma “Logistika dodávek biomasy”. Některé z prezentací v rámci bloku se mimo jiné dotýkaly problematiky energetického využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně. Zplyňování a pyrolýza zde byly uvedeny jako možné způsoby využití biomasy získávané při údržbě povodí řek v severní Itálii. Podobně byla zmíněna biomasa vznikající při prořezávání vinic, následná výroba dřevní štěpky a její spalování v menších zařízeních. SYNCOM využil této příležitosti a v rámci diskuse seznámil návštěvníky bloku s projektem greenGain a sdílel znalosti o valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně.

Autor: Mini Bajaj, SYNCOM

Foto 1 Mini Bajaj a foto 2 Wibke Baumgarten.

Zpět na všechny zprávy