11. 7. 2017
EU

Závěrečná konference poukáže na nevyužitý potenciál biomasy z údržby zeleně

Závěrečná konference projektu greenGain proběhne 21. 11. 2017 v prostorách The Egg v Bruselu. Událost bude součástí pravidelné konference Evropského sdružení pro biomasu AEBIOM nazvané European Bioenergy Future. Ranní program pod hlavičkou projektu greenGain, nazvaný „Biomasa z údržby zeleně jako zdroj obnovitelné energie,“ proběhne od 8:00 do 13:00. Zástupci projektu i pozvaní odborníci poukáží na často nevyužitý potenciál dřevní a rostlinné biomasy vznikající při péči o zeleň v parcích, podél cest či vodních toků a nabídnou zkušenosti s jejím energetickým využitím ve výtopnách nebo bioplynových stanicích.

Program

Přednášející shrnou výsledky a zkušenosti získané v rámci projektu a představí zajímavé evropské iniciativy a příklady dobré praxe, které si s biomasou z údržby zeleně umí poradit. Využití této biomasy má svá specifika, která mohou limitovat její zpracování, prostor tak dostane i diskuse nad každodenními obtížemi při této snaze.

První blok prezentací nastíní výhody energetického využití biomasy z veřejné zeleně, které může například částečně kompenzovat náklady na údržbu parků a dalších prostranství, vytvářet či udržovat pracovní místa a podporovat lokální ekonomiku. Přednášky shrnou různé možnosti využití pro konkrétní typy materiálů a obecné legislativní a ekonomické podmínky v rámci EU.

V druhé části se představí regionální iniciativy například ze španělské Valencie, italské Umbrie nebo německého regionu Friesland, které s tímto druhem biomasy již pracují nebo experimentují s různými možnostmi, jak tento odpadní materiál zhodnotit.

Následně, před obědem, proběhne krátký interaktivní blok zaměřený na vzájemnou výměnu vizitek a dalších informací mezi účastníky všech třech paralelních programů konference European Bioenergy Future (kromě programu připraveného projektem greenGain probíhá workshop zaměřený na pelety a využití zemědělské biomasy). Po obědě akce pokračuje společným odpoledním programem připraveným sdružením AEBIOM.

Registrace

Účastníci bloku připraveného projektem greenGain (registrovaní na webu greengain.eu) se mohou zúčastnit prvního dne konference European Bioenergy Future zdarma. Kapacita místnosti je omezená. Zástupci médií a tvůrci politik se mohou bezplatně zúčastnit obou dní konference.

Registrovat online

European Bioenergy Future

European Bioenergy Future (EBF) je pravidelná mezinárodní konference Evropského sdružení pro biomasu AEBIOM, jehož je CZ Biom plným členem. Oblíbená akce každoročně láká stovky zástupců politické reprezentace a byznysu. Jde o jedinečnou příležitost diskutovat budoucnost bioenergetiky během seminářů, přednášek a dalšího doprovodného programu v prostorách industriálního konferenčního centra The Egg, nedaleko bruselského jižního nádraží.

Autor: Jan Doležal

Zpět na všechny zprávy