19. 7. 2017
Itálie

Národní workshop projektu greenGain v Perugii

V pátek 30. června 2017 partneři projektu greenGain uspořádali již čtvrtý národní workshop tohoto projektu v prostorách Regionální rady v historickém centru města Perugia v Itálii. Hlavním tématem workshopu byla diskuze o proveditelnosti projektu logistického centra resp. logistické platformy zaměřeného na obchod s biomasou BTLC (Biomass Trade and Logistic Centre na území regionu v okolí Trasimenského jezera. Toto centrum má potenciál zvýšit obchod s biomasou z údržby veřejné zeleně a krajiny (landscape conservation and maintenance work, LCMW).  První, ranní část workshopu, se soustředila na prezentace akademiků, tvůrců politiky a zástupců soukromých firem. Druhá, odpolední část, se zaměřila na moderovanou diskuzi zúčastněných stran v návaznosti na projekt BTLC a další důležité aspekty managementu biomasy LCMW v regionu v blízkosti Trasimenského jezera, jako je logistika, technické problémy a související náklady.

Současnost a budoucnost bioenergie v okolí Trasimenského jezera

Foto 1: Ředitel CM-ACT Louis Montagnoli představuje projekt greenGain (foto: Christiane Volkmann)

Louis Montagnoli ze společnosti CM-ACT, nejprve představil projekt greenGain. Projekt prezentoval také Federico De Filippi ze společnosti SOGESCA, který ukázal na případové studii obchodní model logistického centra (Biomass Trade and Logistic Centre, BTLC).

Následující experti prezentovali vlastní zkušenosti související s využitím biomasy z údržby zeleně. Politická stránka byla zohledněna zastupitelem pro Rozvoj zemědělství a venkova z regionu Umbria, Fernandem Cecchinim, který je jedním z hlavních politických aktérů a potenciálních podporovatelů iniciativy greenGain, zatímco ředitelka energetického sektoru, Andrea Monsignori, definovala implementační rámec regionální politiky.

Akademický pohled poskytl Franco Cotana, ředitel Výzkumného centra na biomasu v Perugii. Antonio Brunori a Primo Proietti z místní univerzity v Perugii shrnuli regionální možnosti financování z Programu rozvoje venkova.

Názor privátního sektoru prezentovali zástupci tří agro-energetických společností, Andrea Scaltritti (Montevarchi Energia) a Simone Baglioni (EcoEnergie) z Itálie a Arne Memmen (AGRARService) z Německa.

Ostatní prezentace patřily zástupcům dvou ze tří nejdůležitějších italských zemědělských asociací, Domenico Brugnonimu ze CIA (také předsedou AIEL) a Federicovi Cappellimu z Coldiretti. Obecně veškeré intervence povzbudily k prosazení iniciativy BTLC. Pro detailnější náhled si můžete stáhnout prezentace zde.

Foto 2: Federico De Filippi prezentuje obchodní model BTLC (foto: Christiane Volkmann)

Foto 3: Arne Memmen z AGRARService (Německo) ilustruje jejich zkušenosti s managementem biomasy LCMW (foto: Christiane Volkmann)

Foto 4: Paolo Burini z CM-ACT ilustruje výsledky potenciální produkce biomasy LCMW v regionu Trasimeno (foto: Christiane Volkmann)

Kulatý stůl na téma Logistického centra na biomasu v Trasimenu

Foto 5: Diskuze pracovní skupiny během odpolední sekce (foto: Jan Doležal)

Odpolední sekce byla strukturována jako pracovní skupina, která u kulatého stolu spolu se zástupci veškerých aktérů zainteresovaných v hodnotovém řetězci biomasy diskutovala současný stav a cestu k udržitelnému obchodnímu modelu pro využívání biomasy z veřejné zeleně a údržby krajiny i proces plánování Logistického centra zaměřeného na obchod s biomasou (BTLC). Hlavními body diskuze byla logistická opatření, sdílení nákladů na sběr biomasy mezi soukromými a veřejnými subjekty a povzbuzování zemědělců a společností podílejících se na managementu LCMW biomasy k dodávce kvalitní biomasy pro BTLC. V následujících měsících budou zmíněné argumenty vyhodnocovány ve veškerých aspektech pomocí simulací odlišných územních, instrumentálních a managementových charakteristik venkova.

Workshop pořádala Comunità Montagna di Trasimeno – Associazione dei Comuni del Medio Tevere (CM-ACT) za podpory společnosti SOGESCA, členů konsorcia greenGain, jako součást letošního EUSEW (Evropského týdne udržitelné energie) 2017.

Autor: Federico De Filippi (SOGESCA)

 

Zpět na všechny zprávy