28. 11. 2017
EU

Ohlédnutí za projektem greenGain

Projekt greenGain, podpořený programem H2020 se chýlí ke svému závěru. Partneři projektu se tři roky věnovali otázce, jak zvýšit energetické využití biomasy, která vzniká při pravidelné údržbě zeleně. Projekt a jeho aktivity se podařilo úspěšně dokončit.

Závěrečná konference projektu proběhla 21.11.2017 v Bruselu. Mezi nejdůležitější výstupy projektu patří zejména analýza ekonomických důvodů pro energetické využití biomasy z údržby zeleně, strategická doporučení pro tvůrce politik a příručka pro zájemce o tento druh biomasy a možnosti jejího využití. Partneři projektu se rovněž věnovali pilotním zkušenostem v několika regionech v Česku, Německu, Itálii a Španělsku.

Cílem projektu bylo:

  • podpořit spolupráci na energetickém využití tohoto nedostatečně využívaného typu biomasy,
  • zaměřit se na biomasu, která nekonkuruje produkci potravin nebo krmiv,
  • hodnotit a rozvíjet opatření v této oblasti zaměřená na plánování, získávání biomasy, její dopravu, úpravu, využití a související finanční aspekty,
  • podpořit místní rozhodovací procesy a účast občanů a sdílení příkladů dobré praxe.

Projekt ukázal, že biomasa z údržby veřejné zeleně je možným doplňkovým zdrojem pro výrobu energie z biomasy a svým dílem může přispět k proměně energetiky v Evropě směrem k obnovitelným a domácím zdrojům.

Konsorcium projektu greenGain děkuje za podporu všem, kteří aktivně spolupracovali na aktivitách projektu. Bez ní by nebylo možné na projektu pracovat. Velmi rádi jsme spolupracovali na ekonomických, finančních a politických aspektech údržby a využití této biomasy a zvyšování povědomí o jejím potenciálu.

Výsledky projektu a shrnutí jeho aktivit v průběhu realizace projektu, včetně článků a dalších výstupů, jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Online INFORMAČNÍ PLATFORMA nabízí shrnutí těchto poznatků, dostupné literatury, odborníků nebo souvisejících projektů.

Autor: Christiane Volkmann (FNR)

Zpět na všechny zprávy