21. - 21. 11. 2017
EU

Závěrečná konference greenGain: Biomasa z údržby veřejné zeleně jako zdroj obnovitelné energie

Závěrečná konference projektu greenGain se uskuteční ve spolupráci s AEBIOM v rámci každoroční konference European Bioenergy Future dne 21. listopadu 2017.
Přednášející budou prezentovat zajímavé výsledky projektu greenGain a sdílet zkušenosti z nejrůznějších evropských regionů. Účastníci se dozví jak zvýšit poptávku po biomase pocházející z údržby veřejné zeleně jako zdroji obnovitelné energie.

Datum

21. 11. 2017

Místo konání

The Egg Brussels, Bara Street 175, 1070 Brussels, Belgium

Program

08:00 – 08:10 Zahájení a úvod ”Projekt greenGain a jeho regionální, národní a mezinárodní cíle”
(Christiane Volkmann, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.)

08:10 – 09:45 Politika a možnosti financování energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně (LCMW)
08:10 – 08:30 Podpora bioenergie v rámci programu Horizont 2020 “Bezpečná, čistá a efektivní energie” (Thomas Schleker, DG RTD)
08:30 – 08:55 Role bioenergie a využití biomasy LCMW v zemích a regionech EU (Birger Kerckow, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.)
08:55 – 09:20 Politika, financování a správa. Legislativa, která zvyšuje poptávku biomasy LCMW (Christiane Volkmann, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.)
09:20 – 09:45 Valorizace biomasy z údržby veřejné zeleně. Obchodní příležitosti a výzvy (Klaus Lenz, SYNCOM)

09:45 – 10:00 Coffee/tea break

10:00 – 11:20 Regionální zkušenosti a evropská řešení? Místní příklady dobré praxe
10:00 – 10:20 Posouzení a pilotní zkušenosti s implementací biomasy LCMW v modelových regionech (Maider Gomez Palmero, CIRCE)
10:20 – 10:40 Biomasa podél břehů toků v regionu Friesland, Německo (Aline Clalüna, COALS)
10:40 – 11:00 Vytvoření logistické platformy pro biomasu v regionu Umbria, Itálie (Federico De Filippi, SOGESCA)
11:00 – 11:20 Veřejné parky a produkce pelet v obci Serra, Španělsko (Juanjo Mayans, Serra municipality)

11:20 – 11:30 Souhrn (Christiane Volkmann, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. – FNR)

11:30 – 13:00 Oběd a výměna vizitek
30ti minutová sekce na výměnu vizitek mezi zúčastněnými stranami následována typickým belgickým obědem.

13:00 – 18:00 Navazující program konference European Bioenergy Future (dostupný zde www.conference.aebiom.org)

Registrace

Účastníci sekce greenGain na konferenci EBF 2017 (registrováni zde) mají vstup i na celý první den konference EBF 2017 (21. 11. 2017) bez dalších poplatků. Kapacita místnosti je omezena. Úcastníci z médií a zákonodárci se mohou zúčastnit obou dnů konference bez poplatků.

REGISTRATION