Bajo Aragón Španělsko

Plocha (ha)

130 400 ha

Krátký popis polohy

Region Bajo Aragón se nachází v severovýchodní části provincie Teruel. Je strategickou oblastí, která leží 107 km jižně od Zaragozy (hlavního města Aragonu), 139 km západně od Tarragonu, 166 km severozápadně od Castellon a 234 km jihozápadně od Barcelony. Poslední tři města leží na vnitrozemském pobřeží.

Region Bajo Aragón je situován v depresi údolí řeky Ebro na východě Aragonu. Skládá se z 20 správních celků. Hlavním městem je Alcañiz (16.384 obyvatel), který je šestým největším městem Aragonu.

BA1 BA2

 

 

 

 

BA3

Typ krajiny

Různé části regionu ovlivňuje rozdílné klima, které tak vytváří různorodou krajinu od vnitrozemních lesů po semiaridní zóny s rozlehlými plochami olivovníků napříč celým regionem. Vnitrozemské kontinentální klimatické podmínky s výraznými změnami od léta (průměrné teploty 23-24ºC) do zimy (průměrné teploty 5-6ºC).  Průměrný roční úhrn srážek 400 mm. V regionu se nenachází vysoké hory, nicméně v jižní části regionu začíná Pyrenejské pohoří. Nadmořská výška se pohybuje od 300-400 metrů nad mořem v depresích až po 850-950 v horských oblastech.

Hlavní řekou regionu je Guadalope, která vtéká do řeky Ebro. Jsou zde ale také menší řeky, jako je el Guadalopillo, el Bergantes, el Mezquín a jedna menší říčka Regallo.

V regionu se nachází kuriózní přírodní formace nazývaná  ,,las Saladas“, což je téměř vysušená laguna, na jejímž dně jsou akumulovány rozpuštěné mořské soli.  V regionu se nachází také několik rybníků.

Celkem 59% území je vhodné pro zemědělskou produkci  s jednoduchou topografií. Dalších 39% s náročnější topografií (horské podmínky) je zalesněno. Obojí vytváří původní zvláštní krajinnou mozaiku. Nejvíce orné půdy je využíváno k pěstování obilnin, vinic, olivovníků a ovocných stromů.

BA4

BA5

BA6

BA7

Populace

Celková populace: 29 440 obyvatel

Hustota populace: 22.7 obyvatel/km2

Populace je koncentrována ve 23 vesnicích. Pouze 4 vesnice mají více než 1.000 obyvatel. Další 4 vesnice mají od 400 do 700 obyvatel a zbytek má méně než 400 obyvatel. V Alcañiz žije více než 16.000 (55%) obyvatel. Ve městech Alcañiz, Alcorisa a Calanda žije 79 % celkové populace regionu. Pokud započítáme město Mas de las Matas, tak získáme 84 % a když připočítáme i Castelseras y Valdealgorfa, tak získáme 89 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Tedy 90% obyvatel regionu žije v jedné třetině jeho obcí.

Ekonomická aktivita

Celkový počet zaměstnaných v regionu je 59.89 %. Ve službách pracuje více než 60 % pracovníků, v zemědělství 15,4 %, v průmyslu 13,3 % a ve stavebnictví 10,7 %. Služby jsou poskytovány především v Alcañiz, zatímco v malých vesnicích dominuje zemědělství.

V posledních letech se zvýšil zájem o agro-business: masný průmysl, konzervárenský průmysl a řemesla. Také další aktivity jako cestovní ruch nebo sportovní závody (Motorland) přidávají na důležitosti.

Zemědělská činnost a lesnictví představují vysoké procento zaměstnaných, nicméně produkují pouze 5,3 % hrubé přidané hodnoty (HPH). Tj. nižší procento než manufakturní firmy (9,9 %) nebo stavební společnosti (16,4 %). Následuje hotelnictví a turistický ruch s více než 18 %. Nejvyšší příjem však pochází z veřejné správy, vzdělávání a zdravotnictví (24 %).

Typy biomasy LCMW v regionu

1. Údržba roklí

BA8

BA9

2. Údržba cest/silnic

BA10

BA11

3. Údržba říčních břehů

BA12

BA13

4. Ochranné pásy (protipožární ochrana)

BA14

BA15

5. Údržba rekreačních lesů

BA16

BA17

Důležitost jednotlivých typů biomasy LCMW

1)     Údržba roklí

 • Rozmístění přes všechna území obcí v regionu, ale nejvíce koncetrovány v: La Cerollera, Belmonte de San José, Torrevelilla, La Codoñera y Torrecilla de Alcañiz.
 • 1000 ha (okolo 1 % plochy Bajo Aragón)
 • Čištění vegetace k obnově luk a dřevin àpřírodní/environmentální a protipožární ochrana
 • Biomasa LCMW se v současné době nevyužívá (s výjimkou v některých případech jako palivové dříví)

2)     Údržba cest/silnic

 • V regionu je významná cestní síť, ale více práce vyžadují cesty s rychle se rozvíjející vegetací (stinné a vlhké zóny)
 • Celková rozloha je okolo 5 ha (méně než 1 % plochy Bajo Aragón)
 • Čištění cest od vegetace k zabránění blokování a zajištění bezpečné průchodnosti à scenérie, rekreace, technická infrastruktura
 • Biomasa LCMW se v součastnosti nevyužívá

3)     Údržba říčních břehů

 • Koncentrace okolo řek a říček
 • 250 ha  (méně než 1 % plochy Bajo Aragón)
 • Nárůst biomasy na říčních březích (po každých 5-10 letech) představuje riziko v případě zanášení a následného vylévání toků až záplav. Kromě toho biomasa s sebou nese zvýšené nebezpečí šíření požárů à technická infrastruktura a ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW se v současnosti nevyužívá

Mezi další typy LCMW biomasy, které byly v regionu zjištěny, ale které nejsou  relevantní kvůli malým rozlohám nebo nedostatku vytěžitelné biomasy, patří:

4)     Ochranné pásy (protipořární ochrana):

 • Rozmístění: koncentrované ve specifických zónách (lesy)
 • Průměrná plocha v regionu je 0, 01 %
 • Čištění 50 m z každé strany cesty jako strategie prevence lesních požárů à přírodní/environmentální ochrana a ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW se v současnosti nevyužívá

5)     Údržba rekreačních lesů

 • Rekreační plochy na území každé obce à nespojité malé plochy
 • Celková rozloha okolo 5 ha (méně než 1 % plochy Bajo Aragón)
 • Čištění a prořezávání keřů a dřevin zajišťující přístup a snižující riziko nebezpečí požáru v důsledku akumulace biomasy à přírodní/environmentální ochrana a ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW se v současné době nevyužívá (s výjimkou v některých případech jako palivové dříví)