Friesland Německo

Plocha (ha)

60 785 ha

Krátký popis polohy

Okres Friesland leží na severozápadě Německa, 130 km západně od Hamburku v metropolitním regionu Brém a Oldenburku. Na severu okres obklopuje Waddenzee, pobřežní část Severního moře, na východě Jadebusské moře s městem Wilhelsmhaven ležícím uprostřed.

DEF1

Typ krajiny

Převládajícím typem krajiny jsou zde mokřady (lužní půdy) následovány lehce zvlněnou krajinou s písčitou půdou a vřesovišti.  Živé ploty podél břehů jsou součástí Frieslandské kulturní kajiny. Nachází se zde většinou zemědělské plochy, nicméně turismus ve zdejší ekonomice hraje také významnou roli díky poloze u Severního moře, Waddenzee a ostrovu Wangerooge.

DEF_2

DEF_3

Populace

 • 8 okresů
 • 96 937 obyvatel
 • 159,5 obyvatel na km2

Hlavní část populace žije ve městech Varel (~23 550), Schortens (~20 200) a Jever (~13 800). Nejmenší okres, ostrov Wangerooge, má pouze 1290 obyvatel.

Ekonomická aktivita

Podíl zaměstnanců v hlavních ekonomických sektorech:

FCZ

Okolo 73 % plochy kraje Friesland, je využíváno pro zemědělské účely, okolo 7 % pro lesnictví.

Typy biomasy LCMW v regionu

1. Živé ploty a stromořadí 

F4

F5

2. Rašeliniště

F6

F7

Důležitost jednotlivých typů biomasy LCMW

1. Živé ploty a stromořadí

 • Homogenní rozmístění po celém regionu
 • Průměrně 13 % plochy krajiny je charakteristických živými ploty podél bžehů
 • Celková délka všech živých plotů čítá kolem 562 km. S průměrnou šířkou 3 m pokrývají v průměru 0,3 % území
 • Stromy a keře na březích jsou historickým dědictvím, mají svou ekologickou důležitost a ekonomické výhody (ochrana proti větru, kontrola škůdců, vodní bilance…)à ochrana, scenérie
 • Biomasa LCMW je v současnosti ve velmi omezené míře využívána jako palivo, menší části jsou nevyužity

2.  Rašeliniště

 • Koncentrované po celém regionu
 • < 1 % plochy regionu
 • Rašeliniště pod ochranou přírody nebo/a NATURY 2000. Práce údržby krajiny ke snížení drenáže stormy à přírodní/environmentální ochrana
 • Biomasa LCMW je v současnosti jen omezeně využívána

Foto: Nora Kretzschmar, Alexander Rosenberg