Kněžice Česká republika

Plocha modelového regionu (ha)

1 958 ha

Krátký popis polohy

Obec Kněžice, CZ0208 537292 (NUTS 5)

Okres Nymburk, CZ0208 (NUTS 4)

Poděbrady (okres obcí s rozšířenou působností; tato jednotka je používána ke kategorizaci různých dat tákajících se obcí a měst Českým statistickým úřadem)

Střední Čechny, CZ020 (NUTS3)

50.2572114N, 15.3353583E

223 m.n.m.

Region je situován ve středních Čechách, přibližně 70 km východně od Prahy. Kněžice jsou malá obec v okrese Nymburk ve středních Čechách  v České republice. Nachází se 22 km východně od Nymburku a 67 km východně od hlavního města Prahy. Obec spolupracuje s projektem greenGain.

Obec zřídila společnost Energetika Kněžice, která spravuje vlastní bioenergetické centrum. Obec Kněžice je tak nazývána ,,energeticky nezávislou vesnicí’’.

Kněžice jsou aktivními členy místní akční skupiny (MAS) Mezilesí, která sdružuje 25 obcí v regionu. Spolupráce s projektem greenGain ve využití biomasy LCMW zde může být rozšířena i do dalších obcí v regionu.

K1

http://www.uir.cz/mapa/537292/Obec-Kněžice

Obec Kněžice (http://www.obec-knezice.cz/)

MAS Mezilesí (http://www.masmezilesi.cz/)

Typ krajiny

Nížinná krajina s polohou okolo 223 m.n.m., s intenzivním zemědělským využitím (vysoký podíl orné půdy).

K2

K3

Populace

Kněžice: 512 obyvatel (2014)

Obecně v regionu Mezilesí, populace je  rozmístěna ve větším počtu menších vesnic  (průměrně s 400 obyvateli) a jen pár většími městy.

Ekonomická aktivita

Průměrná data pro region (Poděbrady) z roku 2013: Zemědělství, lesnictví a rybolov (4,7 %), průmysl (12,8 %), výroba (14,1 %), obchod, hotelnictví,  pohostinství atd. (28,2 %).

Typy biomasy LCMW v regionu

1. Tráva: údržba cest

K4

K5

2. Tráva: údržba městského prostoru

K6

3. Stromy: údržba cest 

K7

4. Stromy: městský prostor

K8

Důležitost jednotlivých typů biomasy LCMW

1. Tráva: údržba cest

 • Rozmístění v regionu (homogenní)
 • Průměrně <1 % plochy regionu
 • Údržba místních cest, silnic II. a II. třídy à technická infrastruktura, doprava
 • Biomasa LCMW je částečně zracovávána v bioplynových stanicích, částečně ponechávána na místě jako mulč

2. Tráva: údržba městského prostoru

 • Plochy veřejné zeleně v obcích à nespojité malé plochy
 • Průměrně <1 % plochy regionu
 • Údržba veřejného prostoru à scenérie, rekreace
 • Biomasa LCMW je částečně zpracovávána v bioplynových stanicích

3. Stromy: údržba cest

 • Rozmístění v regionu (homogenní)
 • Průměrně <1 % plochy regionu
 • Údržba místních cest, silnic II. a III. třídy à technická infrastruktura, doprava
 • Větší větve a kmeny sbírají lidé z údržbářské společnosti, menší větve jsou ponechávány na místě bez využití

4. Stromy: městský prostor

 • Plochy veřejné zeleně v obcích à nespojité malé plochy
 • Průměrně <1 % plochy regionu
 • Údržba veřejného prostoru (parky, ulice atd.)à scenérie, rekreace
 • Biomasa LCMW je částečně spalována samotnými obcemi