Matarraña Španělsko

Plocha (ha)

93 300 ha

Krátký popis polohy

Region Matarraña se nachází na východě provincie Teruel. Tento region sousedí na východním cípu Aragonu s autonomními regiony Katalonie a Valencie.

Toto území má původní blízké vazby se středomořskou oblastí. Hlavním městem je Valderrobles. To leží 179 km od Zaragozy (hlavního města regionu), blíže k Tortose (53 km), v deltě řeky  Ebro. Vzdálenější je od Tarragony (125 km) a Castellonu (151 km). Barcelona leží 222 km daleko.

Regionu náleží 18 měst, ale pouze Valderrobles (2310) a Calaceite (1108) mají více než 1000 obyvatel.

M1 M2

M3

Typ krajiny

V regionu převládá kontinentální středomořské klima. Je to malé území s výraznými klimatickými rozdíly: na severu suché a horké, v horských oblastech mírnější a vlhčí.

Celkem 43 % území tvoří nížiny a jsou využívány k zemědělství.  Dalších 56 % představují díky horským podmínkám lesy.

Horské průsmyky odpovídají horskému masivu křídového charakteru, s hustým porostem vegetace a s vyššími borovicemi na vrcholcích  v zalesněných oblastech (Pinus Sylvestris s Buxus sempervirens a Juniperus communis). Porosty borovice tvoří v pohoří mírnější geografické přechody (Pinus nigra a Pinus halepensis).

Regionem protéká několik řek. Matarraña ústící do řeky Ebro, řeka Pena, Ulldemó a Tastavins.

V minulých letech zde bylo velmi důležité dřevařství a dnes biomasový průmysl.

Tento region má více než 15600 ha území důležitých pro komunitu (Site of Community Importance – SCI) a 14780 ha ptačích oblastí (Special protection areas for birds – SPAs).

Mezi zásadní plodiny patří: olivovníky (7991.7 ha), ovocné stromy (7936.1 ha), obilniny (2714.4 ha) a pícniny (910 ha).

M5

M4

Populace

Celková populace: 8 491 obyvatel

Hustota populace: 9.1 obyvatel/km2

Valdrerrobres (hlavní město) a Calaceite čítají 38 % celkového počtu obyvatel v regionu. Populace žije v 18 malých vesnicích s více než 1000 obyvateli, 5 z nich má mezi 400 a 700 obyvateli a zbytek méně než 400 obyvatel.

Hustota obyvatel není tak nízká jako v ostatních regionech, ale stejně jako mnohé další, zažila podstatné negativní demografické změny v průběhu dvacátého století (pokles o 15000 obyvatel). Populace nad 65 let představuje 27.5 % (20.8 v Aragonu). Průměrný věk je 47.8 let (43.9 v Aragonu).

V posledních letech se rozvinulo zázemí pro turisty, díky místní přírodě a architektonickým památkám.

Ekonomika

Celková zaměstnanost činí 59.89 % z celkového počtu obyvatel v regionu.

Hlavní část populace a nejvyšší procento HPH (18 %) náleží zemědělství a lesnictví. Pouze obchod, hotelnictví a služby dosahují vyššího HPH (23 %). Stavebním formám připadá 17 %.

V poslední době se zvyšuje poptávka po potravinářské a zemědělské výrobě (masný průmysl, konzervářský průmysl, řemeslná výroba).

Další aktivity jako přírodní a kulturní turistický ruch drží stále vedoucí postavení. Lesní zdroje a biomasa je dalším důležitým základem místní ekonomiky.

Typy biomasy LCMW v regionu

1. Údržba roklí

M6

M7

2. Údržba cest/silnic

M8

M9

3. Údržba říčních břehů

M10

M11

4. Ochranná pásma (protipožární)

M12

M13

5. Údržba rekreačních lesů

M14

M15

Využitelnost jednotlivých typů biomasy LCMW

1)    Údržba roklí

 • Rozmístění po celém regionu, ale nejvíce koncentrované v: Beceite, Monroyo, Peñarroya de tastavin a Valderrobres
 • 1265 ha  (okolo 1.36 % plochy Matarraña)
 • Čištění vegetace k obnově luk a dřevin à přírodní/environmentální a protipožární ochrana
 • Biomasa LCMW v současnosti není využívána (až na některé výjimky, kdy je spalováno dřevo)

2)    Údržba cest/silnic

 • Důležitá silniční síť regionu, více práce však vyžadují cesty s rychle rostoucí vegetací (stinné a vlhké podmínky).
 • celková plocha má kolem 5 ha (méně než 1 % plochy Matarraña)
 • Čištění cest od vegetace k zabránění blokování a zajištění bezpečné průchodnosti à scenérie, rekreace a technická infrastruktura
 • Biomasa LCMW se v současnosti nevyužívá

3)    Údržba říčních toků

 • Koncentrace okolo řek a říček
 • 250 ha  (méně než 1% plochy Matarraña)
 • Nárůst biomasy podél břehů (každých 5-10 let) představuje riziko zanesení a vylévání toků až povodní. Biomasa také zvyšuje riziko požárů à technická infrastruktura a ochrana veřejného zdraví

Další zdroje biomasy LCMW, které se v regionu nachází, ale nejsou vhodné k údržbovým pracem kvůli omezené ploše, na které se nacházejí, nebo kvůli malému množství vytěžitelné biomasy:

4)    Ochranné pásy (protipožární)

 • Rozmístění: koncentrované ve specifických zónách (lesy)
 • Průměrně 0,1 % plochy regionu
 • Čištění 50m po každé straně cesty jako strategie protipožární prevence à přírodní/environmentální ochrana a ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW se v současnosti nevyužívá

5)    Údržba rekreačních lesů

 • Rekreační plochy se nachází na území každé obce (malé nespojité plochy).
 • Celková plocha čítá kolem 5 ha (méně než 1 % plochy regionu Matarraña)
 • Čištění a prořezávání keřů a dřevnatých rostlin peo bezpečný průchod a snížení rizika šíření požárů akumulovanou biomasou à přírodní/environmentální ochrana a ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW se až na některé případy v současné době nevyužívá