Rotenburg (Wümme) Německo

Plocha modelového regionu (ha)

207 012 ha

Krátký popis polohy

Kraj leží mezi hanzovními městy Hamburkem a Brémami a nachází se blízko Hannoveru, hlavního města Dolního Saska. Je jedním z největších krajů Německa.

DER1

Typ krajiny

V Rotenburgu (Wümme) můžete najít regiony s mírně vyvýšeným terénem a písčitými půdami, nížiny vytvořené z původních vřesovišť nebo stále neporušené rašeliništní systémy. Řeky Wümme a Oste protékají krajem a vytváří důležitá přírodní stanoviště a atraktivní krajinu.

Kromě zemědělských oblastí se zde nachází i venkovská krajina s lesy, vřesovišti, řekami a rašeliništními oblastmi.

DER_2

Populace

 • 57 obcí
 • 163 000 obyvatel
 • 78 obyvatel na km2

52 obcí je malých (<5000 obyvatel) a jen 5 jich je více dimenzovaných (9000-21,000 obyvatel).

Ekonomická aktivita

Podíl zaměstnanců v hlavním ekonomickém sektoru:

RCZ

Okolo 68% plochy Rotenburgu (Wümme) je využíváno k zemědělským účelům, okolo 15% plochy tvoří lesy.

Typy biomasy LCMW v regionu

1. Živé ploty a stromové aleje podél silnic

R5

R6

R7

R8

2. Rašeliniště

R9

R10

Důležitost jednotlivých typů LCMW

1. Živé ploty a stromové aleje podél silnic

 • Obecní a krajské silnice à homogenní rozmístění v celém regionu
 • Průměrně 1 % plochy regionu
 • Čištění cest od vegetace, aby se zabránilo blokování a byla zajištěna bezpečná průchodnost à technická infrastruktura
 • Údržba nově vysázených stromů a keřů podél cest, které jsou nesprávně využívány zemědělci à technická infrastruktura, přírodní/environmentální ochrana, scenérie
 • Biomasa LCMW se současné době používá jako palivo jen ve velmi omezené míře. Materiály menších rozměrů jsou nevyužity

2. Rašeliniště

 • Koncentrována v určitých oblastech
 • Průměrně 4 % plochy regionu tvoří rašeliniště, nicméně pro greenGain je relevantních jen 1,5 % z této plochy
 • Rašeliniště jsou pod ochranou přírody nebo/a NATURY 2000. Údržba stromů snižující drenáž à Přírodní/environmentální ochrana
 • Biomasa LCMW je v současnosti velmi málo využívána

Foto: Aline Clalüna, Alexander Rosenberg