Trasimeno Itálie

Plocha (ha)

114.156 ha

Krátký popis polohy

Komunita Trasimeno Mountain je území skládající se ze 13 obcí regionu Umbria. Leží v krásné kopcovité krajině, která je z více než 50 % chráněna územním zákonem o ochraně krajiny a skládá se z rozlehlých olivových hájů, vinic, obilných polí, rotačních pastvin, slunečnicových polí, luk a mladých lesů. Kraj kolem jezera Trasimeno je charakteristický zemědělskou produkcí s vysokou komerční hodnotou, a to i díky kvalitním olivovovým olejům (s ochrannou známkou regionu Umbria) a vínům (s označením původu – DOC colli del Trasimeno, Colli Perugini). V souvislosti se zemědělskou produkcí je turismus velmi důležitou součástí ekonomické aktivity kraje soustředěné v okolí jezera Trasimeno, mnoha architektonicky zajímavých městech včetně stezek, cyklostezek, turistických stezek, parků a farem s více než 150 ekonomicky aktivními společnostmi.

Údržba veřejné zeleně je na tomto území činností farmářů, veřejné správy (Trasimeno, chráněnný park) a několika zemědělských podniků, kteří tak vytváří kvalitní a hodnotnou krajinu. Zemědělské produkty, zbytky z údržby krajiny, cest, silnic, stejně jako zbytky z údržby břehů řek a jezer přdstavují velký potenciál zdrojů biomasy k produkci obnovitelné energie s nízkými náklady na produkci a minimálním dopadem na životní prostředí.

CM1

Typ krajiny

Mírně kopcovitá krajina okolo jezera Trasimeno, ve středním toku řeky Tibera v regionu Umbria.

Teploty/kontinentální klima

CZ CMT2

Zemědělské charakteristiky:

1) TFA – Celková zemědělská plocha (průměrná plocha na farmu): 15,30 ha

2) UAA – Využívaná zemědělská plocha (průměrná plocha na farmu) : 11,24 ha

3) Poloha: 250 m.n.m.

4) Obiloviny : 2.60 ha

5) Olivovníky (průměr): 3,45 ha

6) Vinice (průměr): 1,48 ha

7) Dřeviny (průměr): 0,78 ha

8) Ovocné stromy (průměr): 0,06 ha

9) Lesy (průměr): 5,04ha

10)Pastviny (průměr): 2,06 ha

CM3

CM4

Populace

Komunita Trasimeno se skládá z 13 malých obcí s 3.500 až 15.000 obyvateli, celkem se 116.000 obyvateli. Město Perugia je součástí komunity díky historické dohodě a připojuje se tak s dalšími 160.000 obyvateli.

Ekonomika

Zemědělství, turismus, menší průmyslová činnost.

Typy biomasy LCMW v regionu

1.      Zbytky z údržby vinic a olivových hájů

CM5

CM6

2.      Biomasa z údržby umělých koryt vodních toků

CM7

CM7b

3.      Biomasa z údržby parků a zahrad

CM8

CM8b

4.      Údržba cest

CM9

CM10

Využitelnost jednotlivých typů biomasy LCMW

1.      Zbytky z údržby vinic a olivových hájů

 • Malé samostatné zemědělské pozemky à homogenní rozmístění po celém regionu
 • Vinice pokrývají průměrně 0,9% (1.065 ha) plochy regionu a olivové háje 4,7% (5.353 ha) plochy regionu
 • Tradiční systémy olivových hájů a vinic tvoří důležitou a typickou produkci na území a vytváří vysoké krajinné hodnoty, které jsou pro tento region velmi charakteristické. Údržba těchto zemědělských pozemků (seče, prořezávání), je zásadní pro uchování krajinného rázu a pro rozvoj místní ekonomiky à scenérie, rekreace, environmentální ochrana
 • Biomasa LCMW je v současné době z velmi malé části spalována

2.      Biomasa z údržby umělých koryt vodních toků

 • Homogenní rozmístění (okresní vodní síť)
 • Průměrná délka vodní sítě je 203 km
 • Vegetace je z důvodů ochrany před povodněmi pravidelně sečena  à ochrana, ochrana veřejného zdraví
 • Biomasa LCMW je v současné době nevyužívána (ponechávána ladem)

3.      Biomasa z údržby parků a zahrad

 • Veřejné a soukromé zahrady v regionu à nespojité plochy
 • Průměrná plocha veřejných a soukromých zahrad v regionu je 15,3% (17.500 ha)
 • Údržba veřejné zeleně àscenérie, rekreace
 • Biomasa LCMW se v současnosti kompostuje nebo skládkuje

4.      Údržba cest

 • Homogenní rozmístění po celém regionu
 • Průměrná délka cestní sítě je 510 km
 • Čištění cest od vegetace k zabránění blokace a zajištění bezpečné průchodnosti à technická infrastruktura, doprava
 • Biomasa LCMW je v současné době nevyužívána (ponechávána ladem)