Projektové zprávy

26. 6. 2017
Španělsko

Serra, biomasa, energie a zaměstnanost

Serra je malé horské městečko se třemi tisíci obyvateli, ležící v provincii Valencie na španělském pobřeží Středozemního moře. Město se rozkládá na 5 730 hektarech, přičemž 95 % tohoto území se nachází v přírodním parku Sierra Calderona a 85 % obce pokrývají lesy. Obec Serra před osmi lety vsadila na environmentální...

28. 12. 2016
EU

greenGain zaostřen na biomasu: odhalování skrytého potenciálu biomasy z údržby veřejné zeleně

V červenci 2016 dokončili partneři projektu greenGain zprávu, ve které posuzují potenciální množství biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně (LCMW) ve čtyřech projektových regionech. Výstup Deliverable 5.2 ilustruje, mimo jiné, aplikované metody založené na progresivním plánování a ukazuje výpočty potenciálu jednotlivých typů biomasy LCMW ve sledovaných modelových regionech. Následující článek...

27. 12. 2016
EU

Rozhovory se zainteresovanými stranami projektu greenGain: doporučení pro související politiku a rozvoj podnikání

Právo, politiku, finanční a správní rámce energetického využití obnovitelných zdrojů z biomasy LCMW analyzovalo v rozhovorech s partnery projektu 31 expertů: výsledky adresují aktérům zákonodárství i rozvoje podnikání.  V pracovním balíčku WP6 ,,Politika, finance, státní a veřejná správa” byly vedeny rozhovory s 31 aktéry ze všech jmenovaných sfér, aby byly...