Partneři

EU

Agentura obnovitelných zdrojů (FNR) je centrální koordinační agenturou v Německu, podporující obnovitelné zdroje. Byla založena v roce 1993 Federálním ministerstvem potravinové, zemědělské a odběratelské ochrany (BMEL), která financuje její činnost. FNR vede management praktických, problémových úseků činností projektu a jejich řešení. Hlavními úkoly je implementace R&D programu ,,Obnovitelných zdrojů’’ a bioenergetické části Energetických a klimatických fondů vlády a dále asistuje ministerstvu ve veškeré problematice související s obnovitelnými zdroji.

http://www.fnr.de

Zemědělská komora je samosprávní veřejná organizace s přibližně 53.000 zemědělských a lesnických podniků s členstvím a zákaznickou základnou komory. Komora úzce spolupracuje s obcemi a okresy a reprezentuje odborný zájem farmářů. Úkoly komory jsou rozsáhlé, včetně poradenství, finanční podpory a profesionálního školení.

http://www.lwk-niedersachsen.de/greengain

Nadace CIRCE byla založena v roce 1993 jako nezávislé výzkumné centrum. CIRCE vytváří a inovativní řešení a rozvíjí věděcko-technické znalosti a zachází s nimi v obchodním sektoru na poli energetiky. Hlavními předměty výzkumu jsou: výkon energie, větrná a solární energie, přírodní zdroje energie, biomasa, elektrická síť, smart-sítě a skladování energie, termální systémy a redukce emisí, udržitelná mobilita a energetická socioekonomika.

http://www.fcirce.es

OMEZYMA - Organizace pro rozvoj Mezquinských regionů Matarraña a Bajo Aragón ve Španělsku. OMEZYMA je nezisková asociace, která byla založena jako iniciativa asociace obcí Mezquinského regionu v roce 1996 s úkolem řídit evropský program Leader II. Základních 130 členů organizace se skládají z regionálních veřejných orgánů, asociací (pro turismus, ekonomiku, kulturu, ženy a mladistvé), unie a základního sektoru.

http://www.omezyma.es

CZ Biom je nevládní organizace a profesionální asociace podporující rozvoj bioenergie v České republice. CZ Biom je v České republice největší profesionální organizací na poli využívání biomasy (pevné biomasy, bioplynu, biopaliv, kompostování) se 160 členy. CZ Biom je členem AEBIOMu (Evropské asociace zabývající se biomasou), ECN (Evropské kompostovací sítě) a WBA (Světové asociace zabývající se biomasou).

http://www.czbiom.cz

SOGESCA byla založena v roce 1986 a nabízí poradenství v oblasti enviromentalistiky pro veřejné orgány a průmyslové podniky.

http://www.sogesca.it

CM ACT je veřejný orgán založený v roce 1971 mezi třinácti obcemi v Umbrii v Itálii. Jedním z hlavních cílů Komunity Montana je sdílet koncepci víceletého plánu pro ekonomický a sociální rozvoj a regionální rozvojový plán zahrnující ochranu půdy, zachování přírody a prosazení integrované politiky rozvoje v regionu.

http://www.montitrasimeno.umbria.it

Modelové regiony

Bajo Aragón Španělsko

Plocha (ha) 130 400 ha Krátký popis polohy Region Bajo Aragón se nachází v severovýchodní části provincie Teruel. Je strategickou oblastí, která leží 107 km jižně od Zaragozy (hlavního města Aragonu), 139 km západně od Tarragonu, 166 km severozápadně od Castellon a 234 km jihozápadně od Barcelony. Poslední tři města leží...

Matarraña Španělsko

Plocha (ha) 93 300 ha Krátký popis polohy Region Matarraña se nachází na východě provincie Teruel. Tento region sousedí na východním cípu Aragonu s autonomními regiony Katalonie a Valencie. Toto území má původní blízké vazby se středomořskou oblastí. Hlavním městem je Valderrobles. To leží 179 km od Zaragozy (hlavního města regionu),...

Friesland Německo

Plocha (ha) 60 785 ha Krátký popis polohy Okres Friesland leží na severozápadě Německa, 130 km západně od Hamburku v metropolitním regionu Brém a Oldenburku. Na severu okres obklopuje Waddenzee, pobřežní část Severního moře, na východě Jadebusské moře s městem Wilhelsmhaven ležícím uprostřed. Typ krajiny Převládajícím typem krajiny jsou zde mokřady (lužní...

Rotenburg (Wümme) Německo

Plocha modelového regionu (ha) 207 012 ha Krátký popis polohy Kraj leží mezi hanzovními městy Hamburkem a Brémami a nachází se blízko Hannoveru, hlavního města Dolního Saska. Je jedním z největších krajů Německa. Typ krajiny V Rotenburgu (Wümme) můžete najít regiony s mírně vyvýšeným terénem a písčitými půdami, nížiny vytvořené...

Kněžice Česká republika

Plocha modelového regionu (ha) 1 958 ha Krátký popis polohy Obec Kněžice, CZ0208 537292 (NUTS 5) Okres Nymburk, CZ0208 (NUTS 4) Poděbrady (okres obcí s rozšířenou působností; tato jednotka je používána ke kategorizaci různých dat tákajících se obcí a měst Českým statistickým úřadem) Střední Čechny, CZ020 (NUTS3) 50.2572114N, 15.3353583E 223...

Týn nad Vltavou (PRO-ODPAD) Česká republika

Plocha (ha) 26 243 ha Krátký popis polohy Region leží v jižních Čechách přibližně 100 km jižně od hlavního města Prahy. Administrativním centrem je Týn nad Vltavou (8089 obyvatel), které se nachází 30 km od Českých Budějovic (centrum regionu Jižní Čechy). V místě spolupraujeme se spolkem PRO-ODPAD. Týn nad Vltavou CZ0311 545201...

Trasimeno Itálie

Plocha (ha) 114.156 ha Krátký popis polohy Komunita Trasimeno Mountain je území skládající se ze 13 obcí regionu Umbria. Leží v krásné kopcovité krajině, která je z více než 50 % chráněna územním zákonem o ochraně krajiny a skládá se z rozlehlých olivových hájů, vinic, obilných polí, rotačních pastvin, slunečnicových...

Zprávy z EU

6. 12. 2017
EU

Obchodní poznatky pro valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně

Byly prozkoumány obchodní modely, které ukazují přístup greengainu k výrobě energie z biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně. Tyto modely pokrývají různé segmenty hodnotového řetězce od nákupu biomasy, modernizace, obchodování až po použití této biomasy jako suroviny pro výrobu bioenergie. První obchodní model se zabývá obchodními příležitostmi produkce dřevní štěpky...

1. 12. 2017
EU

Doporučení týkající se politiky a praktické pokyny pro zvýšení tržní spotřeby biomasy z údržby veřejné zeleně (LCMW)

Hlavním cílem projektu greenGain bylo posílit energetické využití regionální a lokální biomasy z údržby veřejné zeleně a krajinných prvků, v souladu s veřejným zájmem. Záměrem a nejdůležitějšími výstupy projektu jsou pokyny a doporučení pro zainteresované aktéry v EU, které shrnují znalosti z praktického a politického hlediska. Příručka má poskytovat know-how...

30. 11. 2017
EU

Závěrečná konference projektu greenGain

Závěrečná konference projektu greenGain se uskutečnila ve spolupráci s AEBIOM – Evropským sdružením pro biomasu během výroční konference European Bioenergy Future 21. 11. 2017 v Bruselu. Název programu připravený pod hlavičkou greenGain, Biomasa z údržby veřejné zeleně jako zdroj obnovitelné energie, hezky shrnuje zaměření projektu v uplynulých třech letech. Větší povědomí o tomto typu...

28. 11. 2017
EU

Ohlédnutí za projektem greenGain

Projekt greenGain, podpořený programem H2020 se chýlí ke svému závěru. Partneři projektu se tři roky věnovali otázce, jak zvýšit energetické využití biomasy, která vzniká při pravidelné údržbě zeleně. Projekt a jeho aktivity se podařilo úspěšně dokončit. Závěrečná konference projektu proběhla 21.11.2017 v Bruselu. Mezi nejdůležitější výstupy projektu patří zejména analýza ekonomických...

11. 7. 2017
EU

Závěrečná konference poukáže na nevyužitý potenciál biomasy z údržby zeleně

Závěrečná konference projektu greenGain proběhne 21. 11. 2017 v prostorách The Egg v Bruselu. Událost bude součástí pravidelné konference Evropského sdružení pro biomasu AEBIOM nazvané European Bioenergy Future. Ranní program pod hlavičkou projektu greenGain, nazvaný „Biomasa z údržby zeleně jako zdroj obnovitelné energie,“ proběhne od 8:00 do 13:00. Zástupci projektu i pozvaní odborníci...

3. 7. 2017
EU

Projekt greenGain na 25. ročníku konference EUBCE ve Stockholmu

Partneři projektu FNR a SYNCOM z Německa reprezentovali greenGain na 25. ročníku Evropské konference a výstavě zaměřené na biomasu (European Biomass Conference & Exhibition, EUBCE) ve Stockholmu, která probíhala od 12. do 15. června 2017. Mini Bajaj z organizace SYNCOM přednášela o příležitostech a výzvách energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně (landscape...

28. 12. 2016
EU

greenGain zaostřen na biomasu: odhalování skrytého potenciálu biomasy z údržby veřejné zeleně

V červenci 2016 dokončili partneři projektu greenGain zprávu, ve které posuzují potenciální množství biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně (LCMW) ve čtyřech projektových regionech. Výstup Deliverable 5.2 ilustruje, mimo jiné, aplikované metody založené na progresivním plánování a ukazuje výpočty potenciálu jednotlivých typů biomasy LCMW ve sledovaných modelových regionech. Následující článek...

27. 12. 2016
EU

Rozhovory se zainteresovanými stranami projektu greenGain: doporučení pro související politiku a rozvoj podnikání

Právo, politiku, finanční a správní rámce energetického využití obnovitelných zdrojů z biomasy LCMW analyzovalo v rozhovorech s partnery projektu 31 expertů: výsledky adresují aktérům zákonodárství i rozvoje podnikání.  V pracovním balíčku WP6 ,,Politika, finance, státní a veřejná správa” byly vedeny rozhovory s 31 aktéry ze všech jmenovaných sfér, aby byly...

24. 12. 2016
EU

První konference greenGain 2016

Projekt greenGain pořádal konferenci zaměřenou na roli biomasy z údržby veřejné zeleně v produkci energie z obnovitelných zdrojů. Událost se konala 21.10.2016 v Soltau, Dolním Sasku, v Německu a hostila renomované experty na poli politiky, technologií a výzkumu biomasy a obnovitelných zdrojů. Cílem konference bylo porozumět roli biomasy, energetické produkci z...

23. 12. 2016
EU

To nejpodstatnější z národního workshopu ve španělské Fuentespaldě

Třetí národní workshop projektu greenGain se konal ve Fuentespaldě 3.prosince 2016. OMEZYMA, jako regionální partner projektu, seskupila zainteresované strany z nejrůznějších sektorů, se kterými byly diskutovány výzvy zhodnocení biomasy LCMW v projektových regionech Matarraña a Bajo Aragón. Navíc, několik přednášejících prezentovalo práci zaměřenou na lokální zásobování touto biomasou, stejně jako nejvhodnější...

Německo

Agentura obnovitelných zdrojů (FNR) je centrální koordinační agenturou v Německu, podporující obnovitelné zdroje. Byla založena v roce 1993 Federálním ministerstvem potravinové, zemědělské a odběratelské ochrany (BMEL), která financuje její činnost. FNR vede management praktických, problémových úseků činností projektu a jejich řešení. Hlavními úkoly je implementace R&D programu ,,Obnovitelných zdrojů’’ a bioenergetické části Energetických a klimatických fondů vlády a dále asistuje ministerstvu ve veškeré problematice související s obnovitelnými zdroji.

http://www.fnr.de

Zemědělská komora je samosprávní veřejná organizace s přibližně 53.000 zemědělských a lesnických podniků s členstvím a zákaznickou základnou komory. Komora úzce spolupracuje s obcemi a okresy a reprezentuje odborný zájem farmářů. Úkoly komory rozsáhlé, včetně poradenství, finanční podpory a profesionálního školení.

http://www.lwk-niedersachsen.de/greengain

Modelové regiony

Friesland Německo

Plocha (ha) 60 785 ha Krátký popis polohy Okres Friesland leží na severozápadě Německa, 130 km západně od Hamburku v metropolitním regionu Brém a Oldenburku. Na severu okres obklopuje Waddenzee, pobřežní část Severního moře, na východě Jadebusské moře s městem Wilhelsmhaven ležícím uprostřed. Typ krajiny Převládajícím typem krajiny jsou zde mokřady (lužní...

Rotenburg (Wümme) Německo

Plocha modelového regionu (ha) 207 012 ha Krátký popis polohy Kraj leží mezi hanzovními městy Hamburkem a Brémami a nachází se blízko Hannoveru, hlavního města Dolního Saska. Je jedním z největších krajů Německa. Typ krajiny V Rotenburgu (Wümme) můžete najít regiony s mírně vyvýšeným terénem a písčitými půdami, nížiny vytvořené...

Zprávy z Německo

20. 7. 2017
Německo

Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Navzdory nízkým cenám palivového oleje a plynu a přísnějším požadavkům na snižování emisí, byl největší světový veletrh lesnictví a dřeva LIGNA a Elmia Wood věnován opět využití dřeva jako paliva. Na veletrhu LIGNA, který se konal 22. až 26. května 2017 v Hannoveru, byl formou informativního stánku prezentován i projekt greenGain....

26. 12. 2016
Německo

Společnost Raiffeisen Agil & veletrh „Vytápění dřevem“: Nové technologie předvedené v Německu

Závěrem národního workshopu v Soltau (Německo), který je popsán ve třetím článku tohoto newsletteru, byla 22. října 2016 navštívena společnost Raiffeisen Agil v Leese a veletrh „Vytápění dřevem“ ve Fuhrbergu. Exkurze se zúčastnilo celkem 28 návštěvníků z Německa, Španělska, Itálie, České republiky, Belgie a Nizozemska. Společnost Raiffeisen Agil v Leese...

25. 12. 2016
Německo

Zpráva z národního workshopu v německém Soltau

Druhý národní workshop projektu greenGain byl pořádán partnerem projektu, organizací COALS, 21. – 22. října 2016 v Soltau, v německé spolkové zemi Dolní Sasko. Workshop se uskutečnil spolu s první mezinárodní konferencí greenGain a účastnilo se jej 46 hostů z šesti zemí Evropy. Workshop byl doplněn dvěma exkurzemi, které popisuje čtvrtý článek...

5. 1. 2016
Německo

Zbytky ze zahrad patří na kompost. Rozhovor s německou společností K-Nord

V projektu greenGain se zabýváme veřejnou zelení od vlastní údržby až po využití vznikající biomasy a související legislativou. Během rozhovorů s odborníky, kteří se problematice věnují ve svých profesích, jsme objevili společnost nord z Ganderkesee v Německu. Ta se ve svém regionu snaží zlepšit nakládání se zeleným odpadem ze soukromých zahrad. V rozhovoru s firmou...

5. 1. 2016
Německo

Výroba paliva z dřevní biomasy pocházející z údržby zeleně

Automatické systémy spalující štěpku a dřevěné pelety musí díky novelizaci německého federálního zákona pro kontrolu znečištění (v originále Bundes-Immisionsschutzgesetz, BImSchG), splňovat od počátku roku 2015 přísnější emisní kritéria a být šetrnější k životnímu prostředí. Kvalita palivové štěpky z biomasy pocházející z údržby zeleně je nižší ve srovnání s lesní štěpkou, protože často...

23. 9. 2015
Německo

Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku

Je pravidlem, že dřevo pocházející z údržby veřejné zeleně, se skládá i z keřů drobnějších rozměrů. Zpracování takové biomasy na dřevní štěpku je ideální, díky možnosti následného využití štěpky jako paliva v kotlích s mechanickým automatickým plněním. Štěpkovače jsou dostupné v různých velikostech a konstrukčních typech. Oproti malým elektricky poháněným...

Itálie

SOGESCA byla založena v roce 1986 a nabízí poradenství v oblasti enviromentalistiky pro veřejné orgány a průmyslové podniky.

http://www.sogesca.it

CM ACT je veřejný orgán založený v roce 1971 mezi třinácti obcemi v Umbrii v Itálii. Jedním
z hlavních cílů Komunity Montana je sdílet koncepci víceletého plánu pro ekonomický a sociální rozvoj a regionální rozvojový plán zahrnující ochranu půdy, zachování přírody a prosazení integrované politiky rozvoje v regionu.

http://www.montitrasimeno.umbria.it

Modelové regiony

Trasimeno Itálie

Plocha (ha) 114.156 ha Krátký popis polohy Komunita Trasimeno Mountain je území skládající se ze 13 obcí regionu Umbria. Leží v krásné kopcovité krajině, která je z více než 50 % chráněna územním zákonem o ochraně krajiny a skládá se z rozlehlých olivových hájů, vinic, obilných polí, rotačních pastvin, slunečnicových...

Zprávy z Itálie

3. 12. 2017
Itálie

Založení Logistického a obchodního centra pro biomasu v modelovém regionu Trasimeno

Během projektu greenGain vznikl nápad rozvíjet hodnotový řetězec pomocí instalovaných Logistických a obchodních center pro biomasu (Biomass Logistic and Trade Centres – BLTC) v ohniskových bodech výroby, ve kterých lze zpracováním a tříděním vytvářet přidanou hodnotu kvalitě biomasy z údržby veřejné zeleně a současně tak spotřebiteli zabezpečit dodávky této suroviny....

19. 7. 2017
Itálie

Národní workshop projektu greenGain v Perugii

V pátek 30. června 2017 partneři projektu greenGain uspořádali již čtvrtý národní workshop tohoto projektu v prostorách Regionální rady v historickém centru města Perugia v Itálii. Hlavním tématem workshopu byla diskuze o proveditelnosti projektu logistického centra resp. logistické platformy zaměřeného na obchod s biomasou BTLC (Biomass Trade and Logistic Centre...

23. 9. 2015
Itálie

Druhé projektové setkání partnerů greenGain v Magione

Druhé projektové setkání projektu greenGain se uskutečnilo v Magione (Perugia, Itálie), zasazeném do krásné krajiny u jezera Trasimeno a údolí Tiber od 4. do 5. června 2015. Setkání bylo organizováno regionálním parnerem Comunità Montana-Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere za podpory technického partnera SOGESCA. První den interního setkání technických a regionálních...

Česká republika

CZ Biom je nevládní organizace a profesionální asociace podporující rozvoj bioenergie v České republice. CZ Biom je v České republice největší profesionální organizací na poli využívání biomasy (pevné biomasy, bioplynu, biopaliv, kompostování) se 160 členy. CZ Biom je členem AEBIOMu (Evropské asociace zabývající se biomasou), ECN (Evropské kompostovací sítě) a WBA (Světové asociace zabývající se biomasou).

http://www.czbiom.cz

Modelové regiony

Kněžice Česká republika

Plocha modelového regionu (ha) 1 958 ha Krátký popis polohy Obec Kněžice, CZ0208 537292 (NUTS 5) Okres Nymburk, CZ0208 (NUTS 4) Poděbrady (okres obcí s rozšířenou působností; tato jednotka je používána ke kategorizaci různých dat tákajících se obcí a měst Českým statistickým úřadem) Střední Čechny, CZ020 (NUTS3) 50.2572114N, 15.3353583E 223...

Týn nad Vltavou (PRO-ODPAD) Česká republika

Plocha (ha) 26 243 ha Krátký popis polohy Region leží v jižních Čechách přibližně 100 km jižně od hlavního města Prahy. Administrativním centrem je Týn nad Vltavou (8089 obyvatel), které se nachází 30 km od Českých Budějovic (centrum regionu Jižní Čechy). V místě spolupraujeme se spolkem PRO-ODPAD. Týn nad Vltavou CZ0311 545201...

Zprávy z Česká republika

5. 1. 2016
Česká republika

První seminář projektu greenGain v České republice

V krásné přírodě Žďárských vrchů na Vysočině se 25. listopadu 2015 konal první seminář projektu greenGain. Seminář uspořádalo CZ Biom – České sdružení pro biomasu, jako součást 20. ročníku konference Biomasa, bioplyn & energetika 2015, za účasti členů spolku a dalších expertů i veřejnosti. Seminář greenGain se skládal ze čtyř prezentací, které...

Španělsko

Nadace CIRCE byla založena v roce 1993 jako nezávislé výzkumné centrum. CIRCE vytváří a inovativní řešení a rozvíjí věděcko-technické znalosti a zachází s nimi v obchodním sektoru na poli energetiky. Hlavními předměty výzkumu jsou: výkon energie, větrná a solární energie, přírodní zdroje energie, biomasa, elektrická síť, smart-sítě a skladování energie, termální systémy a redukce emisí, udržitelná mobilita a energetická socioekonomika.

http://www.fcirce.es

OMEZYMA - Organizace pro rozvoj Mezquinských regionů Matarraña a Bajo Aragón ve Španělsku. OMEZYMA je nezisková asociace, která byla založena jako iniciativa asociace obcí Mezquinského regionu v roce 1996 s úkolem řídit evropský program Leader II. Základních 130 členů organizace se skládají z regionálních veřejných orgánů, asociací (pro turismus, ekonomiku, kulturu, ženy a mladistvé), unie a základního sektoru.

http://www.omezyma.es

Modelové regiony

Bajo Aragón Španělsko

Plocha (ha) 130 400 ha Krátký popis polohy Region Bajo Aragón se nachází v severovýchodní části provincie Teruel. Je strategickou oblastí, která leží 107 km jižně od Zaragozy (hlavního města Aragonu), 139 km západně od Tarragonu, 166 km severozápadně od Castellon a 234 km jihozápadně od Barcelony. Poslední tři města leží...

Matarraña Španělsko

Plocha (ha) 93 300 ha Krátký popis polohy Region Matarraña se nachází na východě provincie Teruel. Tento region sousedí na východním cípu Aragonu s autonomními regiony Katalonie a Valencie. Toto území má původní blízké vazby se středomořskou oblastí. Hlavním městem je Valderrobles. To leží 179 km od Zaragozy (hlavního města regionu),...

Zprávy z Španělsko

26. 6. 2017
Španělsko

Serra, biomasa, energie a zaměstnanost

Serra je malé horské městečko se třemi tisíci obyvateli, ležící v provincii Valencie na španělském pobřeží Středozemního moře. Město se rozkládá na 5 730 hektarech, přičemž 95 % tohoto území se nachází v přírodním parku Sierra Calderona a 85 % obce pokrývají lesy. Obec Serra před osmi lety vsadila na environmentální...

29. 5. 2016
Španělsko

Projektové setkání v Zaragoze

Partneři projektu greenGain uspořádali ve dnech 3. – 6. května 2016 již čtvrté projektové setkání, tentokrát ve španělské Zaragoze. Setkalo se zde celé konsorcium, partneři shrnuli dosud realizované úkoly a plánovali aktivity, které se uskuteční v druhé polovině projektu. Setkání se uskutečnilo v Zaragoze, v prostorách španělských partnerů CIRCE. Jeho...